Gruppeaftale

En gruppeaftale er en kollektiv aftale, der kan indgås på niveau med en gruppe i overensstemmelse med vilkårene i artikel L. 2232-30 til L. 2232-35 i arbejdskodeksen .

Egenskaber

Denne aftale forhandles mellem:

Aftalen skal definere dens anvendelsesområde og kan kun vedrøre visse virksomheder i koncernen.

Bestemmelserne i denne aftale kan ikke fravige filial- eller professionelle aftaler. (Medmindre de udtrykkeligt bestemmer, at gruppeaftaler kan fravige dem)

Dens gyldighed er betinget af undertegnelsen af en eller flere fagforeninger, der repræsenterer mindst 30% af stemmerne til 1 ERS runder af valg, EF, DUP eller DP fejl. Derudover må der ikke være nogen modstand fra en organisation, der opnåede mindst 50% af stemmerne.

Referencer