Infra-ordre

I biologi, en infra-ordre er et mellemliggende niveau, straks lavere end sub-order underkategori af den klassiske klassifikation af levende væsener (se systematik).

Afslutninger, der angiver rang

Navnet på infrarøderne slutter med suffikset “-aria” i planter og alger og ved “-ora” for dyr (eksempler: Muscomorpha , Rhynchophora ).

Taxonomiske rækker

De taksonomiske rækker, der anvendes systematisk til den hierarkiske klassificering af den levende verden, er som følger (i faldende rækkefølge):


Se også

Noter og referencer

  1. Se slutninger, der angiver rang .
  2. De syv hovedranger med fed skrift (RECOFGE, mnemonic akronym for Reign / Branch / Class / Order / Family / Gender / Species), i tyndere sekundære rækker. I romerske de vulgære navne, i kursiv de videnskabelige navne .
  3. En gren inden for zoologi eller opdeling i botanik er traditionelt præget af en skematisk beskrivelse kaldet "  organisationsplan  ".
  4. Taxa i rækken af race og under race (hovedsagelig husdyr) har ikke et videnskabeligt navn . De er ikke underlagt den internationale kode for zoologisk nomenklatur (CINZ).