Rang (zoologisk)

I zoologisk nomenklatur tildeles en taxon normalt en rang i et hierarki. Det vigtigste sted er arten ( arten ). Den anden vigtighed er slægten ( slægten ): en art kan ikke modtage et zoologisk navn uden at være tildelt en slægt. Rangeringen af ​​tredje betydning er familien .

Den internationale kode for zoologisk nomenklatur opdeler rækkerne i tre niveauer: ”familieniveau”, ”slægteniveau” og ”artsniveau”. Den ICZN denominates disse rækker:

Familieniveauet

stor familie familie underfamilie stamme understamme

Kønsniveauet

venlig undergenre

Artsniveauet

arter underarter

Kodens regler gælder for navnene på rækker, fra superfamilie til underart. De gælder ikke for navne, der er højere end superfamilien. I "familjeniveau" er yderligere rækker tilladt, men de er ikke godkendt til "slægteniveau" og "artsniveauet".

Zoologiske navne

Se også