Undergren

I systematik , en sub- phylum , underafdeling eller sub-phylum er et mellemliggende taksonomisk rang af den traditionelle videnskabelige klassifikation af levende væsener (se Klassisk Klassifikation ). Denne rang er straks lavere end hovedgrenens rang (division eller phylum) og straks højere, hvor det er relevant, end infra- grenrangen .

Disse tre rangnavne (svarende til de to latinske navne subdivisio og subphylum ) er synonyme, men ikke udskiftelige, hver disciplin bruger udelukkende den ene eller den anden: undergren bruges i botanik, mens underinddeling f.eks. Bruges i mykologi . Udtrykket subphylum bruges også synonymt, uanset specialitet.

Disse rangnavne bør ikke forveksles med:

Latinske slutninger, der angiver rang

Eksempler:

Se også