Ottawa-aftalerne

De Ottawa-aftalerne er handelsaftaler underskrevet i 1932, som følger etableringen af statutten for Westminster . De etablerer kejserlig præference inden for Commonwealth . Det svarer på den ene side til et system af lavere told- afgifter for medlemslandene, og omvendt en stigning i disse afgifter på handel fra eller til tredjelande. Dette regime var længe blevet opfordret af et stort antal britiske parlamentarikere.